Drechsler Branko
Zagreb : Tisak Terezija Fischer, 1903. -
821.163.42(091) VOD P
U Zagrebu : Izdala Matica hrvatska i slovenska, 1909. -
(Biblioteka Crtice iz hrvatske književnosti ; sv. 4)
821.163.42.09 VODNI sta
8

U Zagrebu : Izdala Matica hrvatska i slovenska, 1909. -
(Biblioteka Crtice iz hrvatske književnosti ; sv. 4)
821.163.42.09 VODNI sta
HRVATSKO kolo
Zagreb : Matica hrvatska, 1912. -
793(497.5) HRVAT hrv