Erceg Ivan
1

AVČIN, France
Ljubljana : Tehnička založba Slovenije, 1968. -
621.313(076.5) AVČIN isp
13

MLAKAR, France
Ljubljana : Elektrotehniška prosveta Slovenije, 1964. -
621 MLAKA opć