Krklec Gustav
Napredno
6

Zagreb : Matica hrvatska, 1963. -
(Pet stoljea hrvatske knjievnosti ; knj. 100)
886.2 KRKLE pje
7

Zagreb : Knjiara Vasi i Horvat, [s.a.]. -
Z821.163.42 KRKLE san
Zagreb : Knjiara Vasi i Horvat, 1940
Z821.163.42 KRKLE san
9

Zagreb : Izdanje Hrvatskog izdavalakog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Posebna izdanja ; knj. 4)
886.2 KRKLE tam
10

ZABAVNE melodije
Zagreb : Udruenje kompozitora Hrvatske, 1974. -
(Zabavne melodije ; Album 87)
78 ZABAV z87