Maeterlinck Maurice
Zagreb : Nakl. hrvatskog prirodoslovnog drutva, 1917. -
(Odabrana djela iz prirodoslovlja ; knj. 1)
59 MAETE iv