Mayer Milutin
1

Zagreb : naklada dnevnika Hrvatstvo, 1905. -
1870 MAYER pod