Rehnicer Antun
1

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
Zagreb : kolska knjiga, 1951. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 60)
541.126 REHNI ovat