Trstenjak Davorin
Napredno
1

MLADI istranin
Trst, 1922.... -
MLADI ist
Detaljno
3

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
Zagreb : Tiskara i litografija Mile Maravia, 1908. -
37 TRSTE slo
Zagreb : Hrvatska knjiara i industrija papira (Lav. Klein), 1907. -
37 TRSTE zre
9

Zagreb : Drutvo Svetojeronimsko, 1895. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 92)
598 TRSTE pti
Zagreb : Drutvo Svetojeronimsko, 1895. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 97)
598 TRSTE pti
Zagreb : Drutvo Svetojeronimsko, 1888. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 69)
598 TRSTE pti
Zagreb : Drutvo Svetojeronimsko, 1893. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 90)
598 TRSTE pti
Zagreb : Drutvo Svetojeronimsko, 1890. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 97)
598 TRSTE pti