Waltari Mika
1

Rijeka : Otokar Kerovani, 1958. -
(Biblioteka svjetskih romana ; knjiga 16)
89-3 WALTA etr