Autor: Alajbeg, Zoran
Napredno
1

Split, Muzej hrvatskih arheolokih spomenika, 1996. (Split : Dalmacija papir). -
(Kulturno-povijesni vodi ; 3)
904(497.5)653 MARAS spl
2

Sinj : Matica hrvatska, Ogranak : Franjevaki samostan udotvorne Gospe Sinjske : Grad Sinj : Viteko alkarsko drutvo, [2012?] (Zagreb : AKD). -
232.931(497.5-37Sinj) MARI sin
3

Split, Muzej hrvatskih arheolokih spomenika, 2000. ([s. l. : s. n.]). -
(Scintillae Stephano Gunjaa dicatae ; 3)
930.85(497.5) RAPAN ba
4

Split, Muzej hrvatskih arheolokih spomenika, 1996. (Split : Dalmacija papir). -
(Kulturno-povijesni vodi ; 2)
904(497.5)653 RAPAN sol
5

Split, Muzej hrvatskih arheolokih spomenika, 1997. (Split : Dalmacija papir). -
(Kulturno-povijesni vodi ; 12)
904(497.5)653 RAPAN spl