3

London : Black Dog Publishing, 2012. -
615 ALKAY tea
6

ART and History Sicily
Firenze : csa editrice Bonechi, 2012. -
914(036) VALIG rim
10

Zagreb : EPH media, 2012. -
(Najljepe opere)
78 VERDI ote
13

Zagreb : Jutarnji List, 2012. -
(Najljepe opere)
78 BIZET car
14

Zagreb : Veernji list, 2012. -
(Najljepe klasine skladbe ; 4)
87 BRAHM sim2
17

Zagreb : Naklada Ljevak, 2012. -
(Biblioteka Graham Greene)
821.111-3 CANON pri
23

DIJETE, kola, obitelj
Zagreb : Puko otvoreno uilite Korak po korak [etc.], 1999-2012. -
372.3 DIJET dis
izlaenje: , Tromjeseno, , Opis prema 2009,br.57 ; zadnji opis prema 2013,br.
Detaljno
DRAGA domaa rie
Ivanec : Gradska knjinica i itaonica Gustav Krklec, 2012. -
886.2(082) DRA 12
25

Zagreb : Naklada Jesenski i Turk ; Smederevo : Heliks, 2012. -
741.5 DAMI cvj
29

Zagreb : Mozaik knjiga, 2012. -
(Mozaikova zabavna biblioteka ; knj. 110)
Grubi, Svetkana