Napredno
3

Beograd : arobna knjiga, 2013. -
(Biblioteka 44 N i 20 E)
821.163.41-3 ALBAH kra
5

ANTUN Kancijan, krleolog
Zagreb : Puko otvoreno uilite Dragutin Novak; ; Ludbreg : Grad Ludbreg ; Varadinske Toplice : Tonimir ; Varadin : Matica hrvatska, Ogranak, 2013. -
(Biblioteka Ludbregiana ; knj. 13)
821.163.42.09 ANTUN ant
Vinkovci : Gradska knjinica Vinkovci, 2013. -
821.163.42.09 BILI mi
10

EU : Reprise Records, 2013. -
785.16 BUBLE TOBE
15

CROSSROADS 2013
Burbank : Rhino, 2013. -
78 CROSSR 13
23

London : Gollancz, 2013 c1970. -
820(73)-3 DICKP our
DRAGA domaa rie
Ivanec : Gradska knjinica i itaonica Gustav Krklec, 2013. -
886.2(082) DRA 13
DUMAS, Marlon
Berlin : Springer, 2013. -
005.4 FUNDAM
30

Zagreb : Fokus komunikacije, 2013
(Biblioteka Fokus)
821.113-3 ENGER ope