Pojam: 1890
Napredno
DOBROVOLJNO vatrogasno drutvo Vinica
Varadin : Tiskarski zavod J. Platzerova sina, 1890. -
061 DOBR.VI pra
Zagreb : Knjiara Dionike tiskare, 1890. -
886.2 GJA MA
4

Zagreb : Tisak i naklada L. Hartmana (Stj. Kugli), 1890. -
886.2-32:398 STO
Zagreb : Tisak i naklada L. Hartmana (Stj. Kugli), 1890. -
886.2-32:398 STO
6

HRVATSKA straa : novine
Varadin : Vl. i tis. J.B. Stiflera, 1885.-1890.. -
07 VARA hrs
7

Varadin : Tisak Josipa pl. Platzera sina, 1890. -
634.8 JURIN per
Varadin : Tisak Josipa pl. Platzera sina, 1890. -
634.8 JURIN per
9

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1890. -
(Societas historico-naturalis croatica)
595.7 KORLE pri
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1890. -
(Societas historico-naturalis croatica)
595.7 KORLE pri
Varadin : Tiskarski zavod Platzera sina, 1890. -
639 SEBI iht
Zagreb : Knjiara Dionike tiskare, 1890. -
29 SEEMANN mit
Zagreb : Tisak i naklada Scholza i Kralja, 1890. -
886.2-36 SELAK u
Zagreb : Drutvo Svetojeronimsko, 1890. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 97)
598 TRSTE pti
19

VARADINSKI viestnik : novine
Varadin : Vl. i tis. J.B. Stiflera, 1890-1906. -
07 VARA vtk
VESELJKOVI Tulipanski, Ljutovid
Varadin : Trokom hrv. pjev. drutva Vile, 1890. -
886.2 VES U
21

VJESNIK filoksernog povjerenstva
Varadin : Tisak Josipa pl. Platzera sina, 1890.. -
05 VIEST fil
VJESNIK filoksernog povjerenstva
Varadin : Tisak Josipa pl. Platzera sina, 1890.. -
05 VIEST fil