Pojam: 1922
2

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1922. -
(Odabrana djela iz prirodoslovlja ; knjiga IV)
910 DARWIN put
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1922. -
(Odabrana djela iz prirodoslovlja ; knjiga IV)
910 DARWIN put
4

Zagreb : Kraljevska zemaljska tiskara, 1922. -
(Zabavna biblioteka, kolo 25 ; knj. 311)
09 EWALD tih
Zagreb : Kraljevska zemaljska tiskara, 1922. -
(Zabavna biblioteka, kolo 25 ; knj. 311)
09 EWALD tih
FRANINA i Jurina
Trst : Tiskara EDINOST, 1922. -
(Franina i Jurina ; 1923)
050 FRAN 1923
9

Philadelphia ; London : J. B. Lippincott Company, 1922. -
621.39 GERNS rad
Zagreb : Komis. nakl. irilo-Metodske nakl. knjiare d.d., 1922. -
949.71 HINKO jug
949.71 HIN J
13

Leipzig : J. J. Weber, 1922. -
(Webers Illustrierte Gartenbibliothek ; Bd. 1)
58 LANGE gar
14

LEWIS, E. H.
New York : The Norman W, Henley Publishing Co., 1922
621.38 LEWIS abc
15

MLADI istranin
Trst, 1922.... -
MLADI ist
Detaljno
OPA tedionica d.d. Varadin
Varadin : Tiskara Stifler, 1922.
336 OPA i1922
336 OP P
18

PRINCIPLES Underlying Radio Communication
Washington : Government Printing Office, 1922. -
621.39 PRINC und
19

London ; New York : Th Wireless Press, Ltd, 1922. -
621.38 SCOTT the
20

Stara naa
Trst : I. Stari, 1922. (u Trstu : tiskara Edinost). -
304 STARA sta
21

VOLJA naroda : novine
Varadin : Vl. Hinko Krizman, 1918-1922.. -
07 VARA volj
22

U Zagrebu : vlastita naklada , 1922. (u Zagrebu : Tisak Tipografije d.d.). -
(Znanstvena djela za opu naobrazbu ; knj. 7)
581 VOUK, nau
U Zagrebu : vlastita naklada, 1922. (u Zagrebu : Tisak Tipografije d.d.). -. -
(Znanstvena djela za opu naobrazbu ; knj. 7)
581 VOUK, nau