Pojam: 352
GRAĐEVNI statut za grad Varaždin i njegovo područje
Varaždin : Knjigotoskara J. B. Stiflera, 1902. -
452 GRAĐE
7

Varaždin : Općina Jalžabet : Državni arhiv u Varaždinu ; Varaždinske Toplice : ˝Tonimir˝, 2013. -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica / ˝Tonimir˝, Varaždinske Toplice ; knj. 14)
352(497.5Jalžabet) HRELJ mon
STATUT slobodnog i kraljevskog grada Varaždina
Varaždin : Tiskara Platzerova, 1910. -
352 STATUT var
12

VARAŽDIN. Statut
Varaždin : Tiskara Varaždin, 1994. -
35 STATu
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIEMSKIH NOVINA˝, 1906.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIEMSKIH NOVINA˝, 1908.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIJEMSKIH NOVINA˝, 1909.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIJEMSKIH NOVINA˝, 1910.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIJEMSKIH NOVINA˝, 1911.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIEMSKIH NOVINA˝, 1913.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIJEMSKIH NOVINA˝, 1914.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIJEMSKIH NOVINA˝, 1915.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIJEMSKIH NOVINA˝, 1916.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv