Pojam: 1900
Napredno
IZLOBA grodja i voa upanije varadinske i slob i kralj. grada Varadina (1900 ; Varadin)
Varadin : Knjigotiskara st. pl. Platzera, 1900. -
061.4 IZLO
3

IL POPOLO Istriano
Pola , 1898-1900.. -
32 ILPOP ist
7

Zagreb : Hrvatski pedagoko-knjievni zbor, 1900. -
37 KOMEN vel
PROGRAMM DES K.K. STAATS-Gymnasium in Pola
Pola : Verlag des k.k Staats-Gymnasiums, 1900 -
371(091) PROGSG 1900
10

IL PROLETARIO
Pola : , 1900-. -
05 PROLET
11

IL GIORNALETTO di Pola
Pola : Giovanni Timeus, 1900. -
05 GIORNA
Zagreb : Tisk Antuna Scholza, 1900. -
886.2-1 DEEL kop
Zagreb : Tisak C. Albrechta (Jos. Wittasek), 1900. -
632 LANGH pri
CATALOG der Warasdiner
Warasdin [Varadin] : Buchdruckerei St. v. Platzer, 1900. -
02 CATAL war