Pojam: 1923
NACRT zakona o eksproprijaciji
Sombor : tamparija Stevana Stojaia, 1923. -
241 NACRT eks
Zagreb,: Hrv.-slav. gospodarsko drutvo kao sredinja zadruga u Zagrebu, 1923. -
63 STEIN non
HRVATSKO pjevako drutvo Dvojnice(Bjelovar)
Bjelovar : Knjigotiskara A. Kolesara naslj., 1923. -
78(091) HRVAT spo
5

Zagreb, 1923. -
(Djeja knjinica ; knj. 1)
821.163.41-1 JOVAN to
Zagreb : Matica hrvatska, 1923. -
821.163.42 ARN I
7

U Zagrebu : Narodna knjinica, 1923. -
811.12436(075.3) GOLIK lat
MANDI-Higy, Franjo
Zagreb : Hrvatski tamparski zavod, 1923. -
886.2(02.053.2)-9 MANDI dje
9

MANDI-Higy, Franjo
Zagreb : Hrvatski tamparski zavod, 1923. -
886.2(02.053.2)-9 MANDI dje
10

Zagreb : Bibliografski zavod d.d., 1923. -
(Francuska biblioteka ; 2)
8=40 LAFON bas
FRANINA i Jurina
Trst : Tiskara EDINOST, 1923. -
(Franina i Jurina ; 1924)
050 FRAN 1924
FRANINA i Jurina
Trst : Tiskara EDINOST, 1923. -
(Franina i Jurina ; 1924)
050 FRAN 1925
Zagreb : Hrvatsko planinarsko drutvo, 1923. -
913(497.5) PAULI pli
19

Zagreb : Hrvatsko planinarsko drutvo, 1923. -
913(497.5) PAULI pli
20

Zagreb : Redovno izdanje Matice hrvatske za godinu 1923., 1925. -
821.163.42-1 BEGOV iza
21

Zagreb : Nakl. tiskare Narodnih novina, 1923. -
(Zabavna biblioteka, kolo 26 ; knj. 321)
820 WELLS PRV
25

NARODNO jedinstvo : novine
Varadin : Tsikara Stifler, 1921-1923. -
07 VARA nje
26

CIBALIS : novine
Vinkovci : Tisak Grafija Vinkovci, 1923.-1924. -
07 VINKO cib1
DRUTVO varadinskih ena za zatitu djece u Varadinu
Varadin : Tiskara Stifler, 1923. -
061 DRUT en
HRVATSKI Sokol u Varadinu
Varadin : Tiskara Stifler, 1923. -
061 HRVAT sokol