Napredno
1

Hollywood : SONY Columbia, 1991. -
78 COCKE nig
2

Novi Magnum
Koprivnica : Glas Podravine, 1991. -
05 NOVI nov
3

Koprivniki magnum
Koprivnica : Centar mladih - Omladinska zadruga, 1990-1991. -
05 KOPRI kop
4

Muenchen ; BMG Ariola , 1991. -
78 TRUCK sta
DRAGA domaa rie
Ivanec : Narodno Sveuilite uro Arnold : Knjinica Gustav Krklec, 1991. -
886.2(082) DRA 91
SMILJANI, Gabro
Zagreb : kolska knjiga, 1991. -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
004.382.7 SMI M
9

[s.l.] : Atlantic Records, 1991. -
78 REDDIN pai
10

[s.l.] : Atlantic Records, 1991. -
78 REDDIN gre
11

[s.l.] : Atlantic Records, 1991. -
78 REDDIN oti
12

[s.l.] : Atlantic Records, 1991. -
78 REDDIN sou
13

Hamburg : Metronome Music, 1991. -
78 TRUCK erw
15

London : EMI Music : 1991. -
78 QUEEN
16

[s.l.] : Capitol, 1991. -
78 TURNE sim
18

BACA, Elmo
[Woodstock, N.Y.] : Beekman House ; New York, N.Y. : Distributed by Publications Intl, 1991. -
745.4 BACA, san
19

[s.l.] : Castle, 1991. -
78 GALLAG aga
21

Koprivnica : Ogranak Matice hrvatske i autori, 1991. -
(Biblioteka Fran Galovi ; knj. 1)
949.75 URI sta
25

Koenigsdorf : Delta Music, 1991. -
78 CASH cou
26

PODRAVEC
urevac : Skuptina opine urevac, 1991-1992. -
Opis prema br.1
32 PODRAVEC
27

NOVI Podravac
urevac : Skuptina opine urevac, 1991-1992. -
Opis prema br.1
32 NOVIPOD
28

[s.l.] : ELEKTRA-WEA, 1991. -
78 RONST mas
HVARSKI statut
Split : Knjievni krug, 1991. (akovec : Zrinski). -
(Svjedoanstva / Knjievni krug, Split ; knj. 13)
34(497.13)(094) HVARS hva
30

[s.l.] : Capitol, 1991. -
78 RAITT luc