Pojam: 1899
Napredno
1

NASTAVNI vjesnik, asopis
Zagreb : Naklada Kr. Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinske zem. vlade, 1899.. -
37 NASTA knj7
Zagreb : Matica hrvatska, 1899. -
(Pouna knjinica Matice hrvatske ; knj. 24)
59 GJURA pti1
PROGRAMM DES K.K. STAATS-Gymnasium in Pola
Pola : Verlag des k.k Staats-Gymnasiums, 1899 -
371(091) PROGSG 1899
Belovar : Tisak i naklada J. Fleischmann-a, 1899. -
37.03 KOE nek