Pojam: 1919
1

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1919. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga drutva ; knjiga V.)
595.7 FABRE iz1
2

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1919. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga drutva ; Knjiga osma)
57 FINK raz
3

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1919. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga drutva ; Knjiga sedma)
57 FINK nas
5

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1919. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga drutva ; knjiga 6)
820 SETON lob
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1919. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga drutva ; Knjiga osma)
57 FINK raz
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1919. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga drutva ; knjiga 5.)
595.7 FABRE iz1
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1919. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga drutva ; Knjiga sedma)
57 FINK nas
Zagreb : tamparski zavod d.d., 1919. -
61 TAMPA ozd
Varadin : Tiskara Stifler, 1919. -
(Puka predavanja ; sv. 2)
374 KUENJ nep
374 KU N
VARADINSKA upanijska tedionica
Varadin : Tiskom J.B. Stiflera, 1919. -
336 VARA izv
336 VAR i
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1919. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga drutva ; knjiga 6)
820 SETON lob
Zagreb : Tiskara Merkur, 1919. -
886.2 HER L
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1919. (Bjelovar : A. Kolesar kom. drutvo). -
371(058) KRALJ izv
Bjelovar : Tisak i naklada Lav. Weiss-a, naslj. Miroslav Svoboda i drug., 1919. -
882-3 ARCYB krv
SAVREMENE elje katolikog nieg klera
Bjelovar : Tisak Lav. Weisa, nasljed. M. Svoboda i drug., 1919. -
2 SAVRE
22

SLOBODNI graanin : novine
Varadin : Tsikara Stifler, 1919-1921. -
07 VARA slo