7

Zagreb : Zagrebaka naklada, 2000. -
(Tajne u depu)
29 PHILI zen
9

Zagreb : Gandalf, 2000. (Zagreb : Tipotisak). -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
614.2(075.8) BUDAK obi
10

Koprivnica : areni duan, 2000. -
(Biblioteka Stranci u noi ; 02)
89-3 AKUTA ras
11

Zagreb : Algoritam, 2000. -
820(73)-3 CLANC dug
12

London : Vintage, 2000, c1999. -
820 PALAH inv
13

Labin : Naklada Matthias, 2000. (Padova : Papergraf). -
(Biblioteka izlazeeg sunca)
821.521-31=163.42 YOSHI kit
14

London : Heinemann, 2000. -
895.1 JIN wai
18

Split, Muzej hrvatskih arheolokih spomenika, 2000. ([s. l. : s. n.]). -
(Scintillae Stephano Gunjaa dicatae ; 3)
930.85(497.5) RAPAN ba
23

MEURLING, John
Stockholm : Informationsforlaget, 2000. -
621 MEURL the
24

Zagreb : Znanje, 2000. -
(Hit ; 49 kolo, sv. 291)
821.111-3 MONES fen
26

New York : Pantheon Books, 2000. -
821.581 JIN the
27

PRIRUNIK za lijeenje
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor : Hrvatsko drutvo za kemoterapiju, 2000. (Zagreb : Birotisak). -
616.9(035) PRIRU
28

Varadin : Varadinske barokne veeri, 2000. -
78 KRPAN mur