Akutagawa Ryunosuke
1

Koprivnica : Šareni dućan, 2000. -
(Biblioteka Stranci u noći ; 02)
89-3 AKUTA ras