BIBLIOGRAFIJA - PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1897. -
(Poučna knjižnica Matice hrvatske ; 22)
55 KUČER vri
Zagreb : Naklada Kr.hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, 1888. -
16 ARNOL log
Z16 ARN L
Zagreb : Tis. dioničke tiskare, 1879. -
17 ARNOL eti
17 ARN E
Zagreb : Knjigotiskara Dragutina Albrechta, 1871. -
(Pedagogijska biblioteka ; knj. 1)
371 KOMEN did
U Zagrebu : Nakladom Kr. dalm.-herv.-slav. nam. veća, 1868. -
(Filozofijska propedevtika t. j. priprava mudroslovju za gimnazije u trojednoj kraljevini)
16 PACEL LOG
Z16 PAC L
REGOLA di Sant Agostino
Vienna : Apresso Gio. Van Ghelen ; 1686. -
271-5 REGOL
REGULAE societatis
Tyrnavie : Typis Academicus : Excudebat Mathias Srnensky, 1679. -
09 REGUL