Pojam: 1888
Napredno
1

Zagreb : Tiskarski zavod Narodnih novinah (1888). -
(Societas historico-naturalis croatica)
061 BRUSIN
2

IL DIRITTO
Pola : D. Antonio Jaki, 1888-1894. (Pola : Tip. I. Seraschin.). -
32 IL DIRITTO
Zagreb : Tiskarski zavod Narodnih novinah (1888). -
(Societas historico-naturalis croatica)
061 BRUSIN
VJENAC-hrvatsko radniko pjevako drutvo
Varadin : Tiskara Platzerova, 1888. -
061 VIJENA pra
Zagreb : Tiskarski zavod Narodnih Novina, 1888. -
58 SEBI con
Zagreb : Glasnik Hrv. naravnoslovnoga drutva, 1888. -
598.2 BRUSI orn
Zagreb : Drutvo Svetojeronimsko, 1888. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 69)
598 TRSTE pti
Zagreb : Izdanje knjiare Munjaka i Senftlebena, 1888. -
821.163.42-1 SUNDE sje
Zagreb : Naklada Kr.hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, 1888. -
16 ARNOL log
Z16 ARN L
U Zagrebu : litografija i tampa c. Albrechta, 1888. -
949.713 KLAI atl