Pojam: 1909
U Zagrebu : Izdala Matica hrvatska i slovenska, 1909. -
(Biblioteka Crtice iz hrvatske knjievnosti ; sv. 4)
821.163.42.09 VODNI sta
VARADINSKE Toplice
Zagreb : Tis. Hrv. katol. tiskovnog drutva, 1909. -
615 VARA top
MALI eljezniar
Varadin : Tiskara Platzerova, 1909. -
656 MALI
Zagreb : Hrvatski Sokolski savez, 1909. -
(Sokolska knjinica ; svezak X)
61(091)-5 MAEK mal
OPA tedovno-predujmovna zadruga Varadin
Varadin : Tiskara Stiflera, 1909.
336 VARTP p1908
336 OPA P
ALMANACH fuer die k. und k. Kriegsmarine
Pola ; Wien : In Kommision bei Gerold & Komp., Wien ; Laibach : Kleinmayr, Bamberg & Laibach), 1909. -
359(359(436-89) ALMAN 1909
UPANIJA SRIJEMSKA - izvjea
Vukovar : Tiskara SRIJEMSKIH NOVINA, 1909.-
352(497.5)(093) POE izv
SPOLNE bolesti
Nova Gradika : tamparija M. Mladjana, 1909. -
(Knjinica za narodno zdravlje ; sv. 3)
616 SPOLN
JAHRESBERICHT k.k. Staatsrealschule in Pola
Pola : Verlag der k.k. Staatsrealschule, 1909. -
371(091) JAHRM 1909
ANNUARIO de Ginnasio Reale Comunale
Pola : Editrice la Direzione del Ginnasio, 1909 -
371(091) ANNUAG 1909
PROGRAMM DES K.K. STAATS-Gymnasium in Pola
Pola : Verlag des k.k Staats-Gymnasiums, 1909 -
371(091) PROGSG 1909
Zagreb, Gj. Basariek, 1909. -
(Mala knjinica ; sv. 2)
330.1(091) PREDA ona
Nova Gradika : Klub hrvatskih medicinara u Beu, 1909. -
616 CHLOU su
Zagreb : Tisak puke tiskare (Demetrovi i dr.), 1909. -
886.2 DAN P
22

U Zagrebu : Izdala Matica hrvatska i slovenska, 1909. -
(Biblioteka Crtice iz hrvatske knjievnosti ; sv. 4)
821.163.42.09 VODNI sta
23

Zagreb, Gj. Basariek, 1909. -
(Mala knjinica ; sv. 2)
330.1(091) PREDA ona
24

Zagreb: Matica hrvatska, 1909.-
(Hrvatske narodne pjesme ; knjiga 5)
821.163.42-1 HRVAT
25

SLAVENSKA misao
Trst ; = Trieste : A. Muha, 1903-1909 (u Trstu : Tiskara Dolenc (Fran Polic). -
05 SLAVE