Pojam: 1913
Zagreb : MATICA HRVATSKA, 1913. -
(Novovjeki izumi u znanosti, obrtu i umjetnosti / Matica hrvatska ; knj. 4)
6018 KU, nov4
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 8)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 9)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 10)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 11)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Kr. zemaljska tiskara, 1913. -
598.2 VOGRI O
Zagreb : Tis. kr. zemaljske tiskare, 1913. -
58 KOE flo
Zagreb : Tisak Dionike tiskare, 1913. -
886.2 GJALS kst
U Zagrebu : Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1913. -
(Knjievna izdanja drutva hrvatskih srednj. profesora ; knj. 4)
09:886.2-91 ANDRI iza
HRVATSKI dobrovoljni vatrogasni zbor u Varadinu
Varadin : Platzerova tiskara, 1913.-
061 HDVD izv
MARVOGOJSKA udruga u Beli
Varadin : Tiskara Platzerova, 1913. -
334 MARVO pra
334 MARV P
PUKA tedionica Varadin
Varadin : J.B. Stifler, 1913. -
336 PUK i19113
336 PUK I
OPA tedovno-predujmovna zadruga Varadin
Varadin : Tis. J.B. Stiflera, 1913. -
336 OPA p1913
336 OPA P
UPANIJA SRIJEMSKA - izvjea
Vukovar : Tiskara SRIEMSKIH NOVINA, 1913.-
352(497.5)(093) POE izv
JAHRESBERICHT k.k. Staatsrealschule in Pola
Pola : Verlag der k.k. Staatsrealschule, 1913 -
371(091) JAHRM 1913
ANNUARIO de Ginnasio Reale Comunale
Pola : Editrice la Direzione del Ginnasio, 1913 -
371(091) ANNUAG 1913
PROGRAMM DES K.K. STAATS-Gymnasium in Pola
Pola : Verlag des k.k Staats-Gymnasiums, 1913 -
371(091) PROGSG 1913
Zagreb : Drutvo hrvatskih knjievnika, 1913. (Zagreb : Dionika tiskara)
(Savremeni hrvatski pisci ; knj. 27)
886.2 LIV L