Pojam: 1937
1

PHILIPS Miniwatt 1938
[s.l.] : PHILIPS, 1937. -
621.3 PHILI
2

THIESEN, F.
Berlin : Verlag der Deutschen Uhrmacher-Zeitung, 1937. -
Elektrische Uhren und Uhren fr technische Zwecke ; band II
681.11 THIES syn
3

RADIO instruments
Washington : Department of Commerce - National Bureau of Standards , 1937. -
621.3 RADIO ins
4

Zagreb : Hrvatsko knjievno drutvo sv. Jeronima ; 1937. -
Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 503
58 MOHA uzg
5

KRSTI, Kruno
Zagreb : [s.n.], 1937. -
92 KRSTI alb
6

Zagreb : Matica hrvatska, 1937. -
(Suvremena knjinica Matice hrvatske ; kolo 2, knj. 8)
886.2-3 MIHAL knji
13

[s.l.] : [s.p], 1937. -
621.38 JONES rad
15

TELEFUNKEN 1933-37
[s.l.] : Telefunken, 1937. -
621.3 TELEF 37
Varadin : Tiskara Slobodine Narodne tiskare, 1937. -
371(091) GIMNA spo
OPA tedionica d.d. u Varadinu
Varadin : Tiskara Slavija Viktor Suligoj, 1937. -
336 OPƊT 1936.
ZM 336 OP P 1936.
Rogaka Slatina : Mohorjeva tiskarna (Fran Milavec), 1937. -
615 REEK iz
615 RE I
Zagreb : Hrvatsko knjievno drutvo sv. Jeronima ; 1937. -
Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 503
58 MOHA uzg
URULINSKA enska osnovna i graanska kola s pravom javnosti u Varadinu
Varadin : Tisak Svobodine Narodne tiskare, 1937.. -
371(091) URUL I37
371(091) UR I
Sarajevo : Izd. ur. zbornika Vrela i prinosi, 1937. -
912 GLAVA zem
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1937. (Bjelovar : Tiskara Stj. kalec (prije Kolesar). -
371(058) DRAV izv
28

JADRANSKA vila
Omi : J. Tomasovi, 1928.-1937. (Split: Tisak Hrvatske tamparije). -
(05)821.163.42 JAD vil
Detaljno