Pojam: WEISS, LAVOSLAV
1

Zagreb - Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2016. -
(Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru ; knj. 6)
655.(091) RENIĆ pre
Bjelovar : Tisak i naklada Lavoslava Weisa, nasljednik Filip Lipšić, 1925. -
(Knjižica za mladež i puk ; knj.1)
821.163.42-93 LEPUŠ bor
SAVREMENE želje katoličkog nižeg klera
Bjelovar : Tisak Lav. Weisa, nasljed. M. Svoboda i drug., 1919. -
2 SAVRE
Bjelovar : Tisak i naklada Lav. Weiss-a, naslj. Miroslav Svoboda i drug., 1919. -
882-3 ARCYB krv
U Bjelovaru : Komisionalna naklada Lav. Weiss-a, 1918. -
821.163.42-2 JURKA dvi
Bjelovar : Tisak i naklada Lav. Weissa, 1918. -
886.2-3 KRAMB čet
STARE hrvatske apokrifne priče i legende
Bjelovar : Tisak i naklada Lav. Weiss-a, 1917. -
821.163.42-8 STARE
U Bjelovaru : Tisak i naklada Lav. Weissa-a, 1917. -
821.162.3-3 ZEYER dar
BOŠNJAK, Ivan
Bjelovar : Tisak i naklada Lav. Weissa u Bjelovaru, 1915. -
821.163.42-3 BOŠNJ uvi
KRALJEVSKA realna gimnazija (Bjelovar)
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1915. (Bjelovar : Tisak Lav. Weissa). -
371(058) KRALJ izv
Bjelovar : naklada piščeva, [1914?]. (U Bjelovaru : Tisak i komis. naklada Lav. Weiss-a). -
821.163.42-1 PILEK boj
Bjelovar : Tiskara Lavoslava Weissa, 1914. -
371 TESLI pol
KRALJEVSKA realna gimnazija (Bjelovar)
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1914. (Bjelovar : Tiskara Lav. Weissa). -
371(058) KRALJ izv
HRVATSKO građansko streljačko društvo (Bjelovar)
Bjelovar : Tisak Lav. Weissa, [1913]. -
796 HRVAT pos
Bjelovar : Tisak Lav. Weisa, 1907. -
821.163.42-3 LEPUŠ čem
Bjelovar : Tisak Lav. Weiss-a, 1904. -
613.8 GUNDR alk