Pojam: 886.2-2
Zagreb : Naklada Društva hrvatskih književnika, 1912. -
(Savremeni hrvatski pisci ; 22)
886.2 LUNAČ ili
VESELJKOVIĆ Tulipanski, Ljutovid
Varaždin : Troškom hrv. pjev. družtva ˝Vile˝, 1890. -
886.2 VES U
Zagreb : Društvo sv. Jeronima, 1872. -
(Pučka knjižnica izdavana društvom svetojeronimskim : 9)
886.2-2 KODYM mla