Pojam: 94(497.5)
2

ZNANSTVENI skup Varadin i sjeverna Hrvatska u desetljeu nakon Velikog rata (2018 ; Varadin)
Zagreb ; Varadin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varadinu, 2019. -
(Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; knj. 29)
949.75 VARA
3

IVOT u
Zagreb, Europapress holding, 2010. -
94(497.5):316.728 IVOT iv
Vinkovci : Matica hrvatska, Ogranak ; Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podrunica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2007. -
(Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Studije ; knj. 9)
94(497.5) ANDRI vin
Vinkovci : Matica hrvatska, 2002. -
(Monografije ; knj. 5)
94(497.5) IRI vin
7

TRIDESET druga divizija
Zagreb : Globus, 1988. -
(Biblioteka Posebna izdanja)
94(497.5)NOB TRIDE
Vinkovci : Privlaica, 1988. -
(Biblioteka Mali dukat ; knj. 14)
94(497.5) VIR p
BORBENI put 32. divizije
Zagreb : Odbor za proslavu 15 - godinjice 32. divizije, 1959. -
94(497.5)NOB BORBE
10

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1940. -
(Jubilarna izdanja o stotoj godinjici Matice hrvatske 1842-1942)
94(497.5) DABIN hrv