Pojam: 1913
Napredno
HRVATSKI dobrovoljni vatrogasni zbor u Varadinu
Varadin : Platzerova tiskara, 1913.-
061 HDVD izv
U Zagrebu : Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1913. -
(Knjievna izdanja drutva hrvatskih srednj. profesora ; knj. 4)
09:886.2-91 ANDRI iza
6

Zagreb : Drutvo sv. Jeronima, 1913. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 180)
244
Zagreb : Drutvo sv. Jeronima, 1913. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 180)
244
MARVOGOJSKA udruga u Beli
Varadin : Tiskara Platzerova, 1913. -
334 MARVO pra
334 MARV P
OPA tedovno-predujmovna zadruga Varadin
Varadin : Tis. J.B. Stiflera, 1913. -
336 OPA p1913
336 OPA P
PUKA tedionica Varadin
Varadin : J.B. Stifler, 1913. -
336 PUK i19113
336 PUK I
14

Adria, illustrierte Monatsschrift
Triest : Josef Stradner, [1908]-[1913]. (Leoben : J. Hams Prosl). -
338.48 ADRIA adr
izlaenje: , Mjeseno, , Opis prema Jg. 1,Heft 8(1909)
Detaljno
UPANIJA SRIJEMSKA - izvjea
Vukovar : Tiskara SRIEMSKIH NOVINA, 1913.-
352(497.5)(093) POE izv
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 8)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 9)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 10)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 11)
37(091) CUVAJ gra
ANNUARIO de Ginnasio Reale Comunale
Pola : Editrice la Direzione del Ginnasio, 1913 -
371(091) ANNUAG 1913
JAHRESBERICHT k.k. Staatsrealschule in Pola
Pola : Verlag der k.k. Staatsrealschule, 1913 -
371(091) JAHRM 1913
PROGRAMM DES K.K. STAATS-Gymnasium in Pola
Pola : Verlag des k.k Staats-Gymnasiums, 1913 -
371(091) PROGSG 1913
25

Zagreb : Tis. kr. zemaljske tiskare, 1913. -
58 KOE flo
Zagreb : Tis. kr. zemaljske tiskare, 1913. -
58 KOE flo
29

Zagreb : Kr. zemaljska tiskara, 1913. -
598.2 VOGRI O
Zagreb : Kr. zemaljska tiskara, 1913. -
598.2 VOGRI O