SMILJANI, Gabro
Zagreb : kolska knjiga, 1991. -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
004.382.7 SMI M
4

Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 1991. -
030.8=20 HILLE spo
5

Koprivniki magnum
Koprivnica : Centar mladih - Omladinska zadruga, 1990-1991. -
05 KOPRI kop
6

Novi Magnum
Koprivnica : Glas Podravine, 1991. -
05 NOVI nov
7

NOVI Podravac
urevac : Skuptina opine urevac, 1991-1992. -
Opis prema br.1
32 NOVIPOD
8

PODRAVEC
urevac : Skuptina opine urevac, 1991-1992. -
Opis prema br.1
32 PODRAVEC
HVARSKI statut
Split : Knjievni krug, 1991. (akovec : Zrinski). -
(Svjedoanstva / Knjievni krug, Split ; knj. 13)
34(497.13)(094) HVARS hva
11

akovec : Zrinski, 1991. -
(Biblioteka posebnih izdanja ; knjiga 72)
39 HRANJE zip
20

Zagreb : Tehnika knjiga, 1990-1991. -
621.38 IDAN spot
22

CARR J. Joseph
New York ; WQashington : Tab Books, 1991. -
621.39 CARR old
24

CVJETNI kalendar
Zagreb : Mladinska knjiga, 1991. -
(Moje sobno bilje)
635.9 CVJETMSB
25

SUHO cvijee
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1991. -
(Moje sobno bilje)
635.9 SUHOCVI
27

DEVELOPER kit for Sound Blaster Serise
Milpitas : Creative Labs inc., 1991. -
681.3 DEVKITSBDOS
30

BACA, Elmo
[Woodstock, N.Y.] : Beekman House ; New York, N.Y. : Distributed by Publications Intl, 1991. -
745.4 BACA, san