Pojam: 621 KIRSC ele
1

Zagreb : Izdanje Hrv.knjiž.društva sv. Jeronima, 1925.. -
(Jeronimska knjižnica)
621 KIRSC ele
Zagreb : Izdanje Hrv.knjiž.društva sv. Jeronima, 1925.. -
(Pučka knjižnica izdavana društvom svetojeronimskim ; 216)
621 KIRSC ele