PDF dokument PRINOVE - SVE U 2011
4

[SEDAMDESET] 70. godina
Varaždin : Nogometni savez Varaždin, 1980. -
796 SEDAM
[SEDAMDESET] 70. godina
Varaždin : Nogometni savez Varaždin, 1980. -
796 SEDAM
Zagreb : Nadbiskupijska tiskara, 1934. -
821.163.42.09 GALIN raj
10

110 godina
Varaždin : HEP Distribucija, DP Elektra Varaždin ; HEP Proizvodnja, Pogon HE Varaždin, 2005. (Varaždin : Varteks, Tiskara). -
621.311 STODESET
11

DVADESETPLUS
Zagreb : Brod knjižara, 2011. -
821.163.42-32(082) DVADE
12

[s.l.] : Deutsche Gramophon Gesellschaft, 1956. -
78 BRUCK sym4
13

Hamburg : RCA, 1973. -
78 PRESL apo
14

New York : Gernsback Library Inc., 1961. -
621.3 BRIGGS atz
22

Zagreb : Znanje, 2001. -
(Hit ; 49 kolo, sv. 295)
821.111-3 MACEW ams
23

AN GRC-9
Beograd : Državni sekretarijat za poslove Narodne odbrane, 1957. -
(V ; 413-I)
621 ANGRC9
WEDL,K.
Wien : K. K. Hof und Staatsdruckerei, 1858. -
595.7 WEDL beo
27

Zagreb : Zavod za tehničku kulturu, 1970. -
(Mala radioamaterska biblioteka ; svezak br. 3)
621.39 JAKOB ant
29

ATLAS Federativne Narodne
Beograd : Geokarta, 1952. -
91 ATLAS
ATLAS FNRJ
Beograd : Geokarta, 1952. -
91 ATLAS