Napredno
1

FAKULTET organizacije i informatike
Varadin : Fakultet organizacije i informatike : Mini-print-logo, 2004. -
378.6 TRIDE
FAKULTET organizacije i informatike
Varadin : Fakultet organizacije i informatike : Mini-print-logo, 2004. -
378.6 TRIDE
4


1

HRVATSKI enciklopedijski rjenik
Zagreb : EPH [etc.], 2004. -
030.8:80 HRVATER
5

ZNANSTVENI skup Adolf Jurinac i njegovo djelo
Varadin : HAZU, Zavod za znanstveni rad : Gimnazija Varadin : Gradski muzej Varadin, 2004. -
92 ZNANS jur
ZNANSTVENI skup Adolf Jurinac i njegovo djelo
Varadin : HAZU, Zavod za znanstveni rad : Gimnazija Varadin : Gradski muzej Varadin, 2004. -
92 ZNANS jur
8

New Delhi ; New York, NY : Penguin Books, 2004
821.111(540) MISRA aft
9

Zagreb : Globus media, 2004. -
(Biblioteka Jutarnjeg lista. XX. stoljee ; knj. 15)
850-3 CALVI ako
10

Zagreb : Globus media, 2004. -
(Biblioteka Jutarnjeg lista. Najvea djela ; knj. 8)
882-3 TOLST ana
11

Zagreb : V.B.Z., 2004. -
(Biblioteka Ambrozija ; knj. 98)
820(73)-3 BROWN an
13

AROUND the sun : R.E.M.
[s. l.] : Warner Bros-Wea, 2004. -
78 AROUND sun
15

Sarajevo : Civitas, 2004. -
(Biblioteka Dani)
821.163(497.6)-3 OPI ba
19


2

HRVATSKI enciklopedijski rjenik
Zagreb : EPH [etc.], 2004. -
030.8:80 HRVATER
Varadin : Djelatnost za znanstvenoistraivaki rad Ope bolnice Varadin, [2004]. -
01:61(01) LONAR bib2004
21

BIRTHDAY stories, selected
London : Harvill, 2004. -
821.521 BIRTH bir
23

London : Hachette Illustrated, 2004. -
615 PERRI boo
27

[s.l.] : EMI, 2004. -
78 MARTI chr
28

King, Graham
Glasgow : HarperCollins, 2004. -
801.5 KING, col
29

COUNTRY greats
[S.l.] : Air Music & media, 2004. -
CD784.4 COUNT 1-2
30

COUNTRY love
London : Demon Music, 2004. -
78 COUNT lov1