A b E H I K L M N O P S T U
1

Zagreb : Naprijed, 1990. -
(Medicinska biblioteka)(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu=Manualia universitatis studiorum Zagrabiensi
616 DURAK med
2

Zagreb : Školska knjiga, 1990. ((Varaždin : ˝Varaždin˝)). -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
614(075.8) ŠIMUN pri
3

Zagreb : Školska knjiga, 2006. -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu=Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
616 ČUSTO kar
5

Zagreb : Sveučilište u Zagrebu [etc.], 1989. -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)
616 JAKŠI soP1
6

Zagreb : Sveučilište u Zagrebu [etc.], 1983. -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)
616 JAKŠI sop2
7

Zagreb : Gandalf, 2000. (Zagreb : Tipotisak). -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
614.2(075.8) BUDAK obi
8

Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1990. -
(Biblioteka udžbenici i priručnici medicinskog fakulteta Sv. u Zagrebu)
614 BUDAK org
9

Zagreb : Medicinska naklada, 2011. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
(Biblioteka Sveučilišni udžbenici / Medicinska naklada)
616-083 MEŠTR hit
10

Zagreb : Medicinska naklada, 2010. (Zagreb : Recom). -
(Biblioteka Sveučilišni udžbenici / Medicinska naklada)
616.8 JUKIĆ bol
12

OFTALMOLOGIJA, udžbenik za
Beograd, Elit Medica-Medicinska knjiga, 2009. -
617 OFTAL
13

ANTIĆ, Ratomir
Beograd : Elit-Medica - Medicinska knjiga, 2005. -
614.1 ANTIĆ pro
15

Zagreb : Medicinska naklada, 2011. -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
616 LIPOZ ale
16

FREYTAG, Frank
Zagreb : Medicinska naklada, 2012.-
616.12 FREIT ekg
18

PHARMACOTHERAPIA ophtalmologica
Zagreb : ˝Cerovski˝, 2013. (Zagreb : ˝Cerovski˝). -
PHARM pha
20

KALENIĆ, Smilja
Zagreb : Medicinska naklada, 2013. ([Zagreb] : Denona). -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu =Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
579.61(075.8) KALEN med
22

PRIRUČNIK za liječenje
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor : Hrvatsko društvo za kemoterapiju, 2000. (Zagreb : Birotisak). -
616.9(035) PRIRU
23

Zagreb : Zavod za organizaciju u ekonomiku zdravstva. (Pazin), 1985. -
614(075.8) ŠIMUN pri
24

Zagreb : Medicinska naklada, 2014. -
(Biblioteka Sveučilišni udžbenici / Medicinska naklada)
616 GALEŠ bol
27

CRUICKSHANK, John Malcolm
Shelton, Conn. : People’s Medical Pub. House-USA, 2010. -
QV CRUIC the
29

Vuletić-Saćer, Ljubica
Zagreb : Zavod za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma ˝Vuk Vrhovac˝, 1993. (Zagreb : Tiskara i knjigovežnica Jordanovac). -
613.2:616.379-008.64 VULET upu
30

LJEKOVITO BILJE
Zagreb : 24 sata [prilog], travanj 2012.
[prilog novina 24sata; knj 1, 2]
615-08(035) LJE a-ž
Link
ZBIRKA POINT - digitalizirana građa
Link
Nova usluga Metelwin digitalne knjižnice Prodajte, zamijenite ili poklonite knjigu koja vam ne treba.
Link
NOVI ČASOPIS
Obrađeno godište 1937. časopisa JADRANSKA STRAŽA koji je od 1912-1941. vršio popularizaciju turizma na Jadranu. Ima i jako puno priloga vezanih uz ratnu mornaricu te niz književnih priloga, posebno novela i poezije, sve vezano uz more i pomorce.

Link
ELEKTROTEHNIČKA ZBIRKA - digitalizirane knjige i časopisi.