Pojam: 030(02.053.2)
1

Zagreb : kolska knjiga, 2004. -
(Moja mala enciklopedija ; sv. 5)
03 MOJAM upl
2

Zagreb : kolska knjiga, 2004. -
(Moja mala enciklopedija Larousse ; sv. 4)
03 MOJAM nam
Link
ZBIRKA POINT - digitalizirana graa
Link
Nova usluga Metelwin digitalne knjinice Prodajte, zamijenite ili poklonite knjigu koja vam ne treba.
Link
NOVI ASOPIS
Obraeno godite 1937. asopisa JADRANSKA STRAA koji je od 1912-1941. vrio popularizaciju turizma na Jadranu. Ima i jako puno priloga vezanih uz ratnu mornaricu te niz knjievnih priloga, posebno novela i poezije, sve vezano uz more i pomorce.

Link
ELEKTROTEHNIKA ZBIRKA - digitalizirane knjige i asopisi.