Autor: Bhaktivedanta Swami Prabhupada
1

Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Zagreb : Međundarodno društvo za svjesnost Krišne u Republici Hrvatskoj, 2015. -
233-234 BHAKT sri