Autor: Butina, Roman
1

ZABAVNE melodije
Zagreb : Udruenje kompozitora Hrvatske, 1962. -
(Zabavne melodije ; Album 21)
78 ZABAV z21
2

ZABAVNE melodije
Zagreb : Udruenje kompozitora Hrvatske, Radio televizija Zagreb, Kazalite Komedija, 1965. -
(Zabavne melodije ; Album 41)
78 ZABAV z41