Autor: Campassi
1

WHITE chrismas
[s. l.] ; Ariola Express , 1991. -
78 RAZNI whitc