Autor: Jurinac, Adolf
Zagreb : Tiskarski i litografijski zavod K. Albrechra, 1886. -
59 JURIN fau
Varadin : Tisak Josipa pl. Platzera sina, 1890. -
634.8 JURIN per
8

Varadin : Tisak Josipa pl. Platzera sina, 1890. -
634.8 JURIN per
Zagreb : Tiskarski zavod Narodnih novinah, 1887. -
59 JURIN fau
16

VJESNIK filoksernog povjerenstva
Varadin : Tisak Josipa pl. Platzera sina, 1890.. -
05 VIEST fil
VJESNIK filoksernog povjerenstva
Varadin : Tisak Josipa pl. Platzera sina, 1890.. -
05 VIEST fil
ZNANSTVENI skup Adolf Jurinac i njegovo djelo
Varadin : HAZU, Zavod za znanstveni rad : Gimnazija Varadin : Gradski muzej Varadin, 2004. -
92 ZNANS jur
19

ZNANSTVENI skup Adolf Jurinac i njegovo djelo
Varadin : HAZU, Zavod za znanstveni rad : Gimnazija Varadin : Gradski muzej Varadin, 2004. -
92 ZNANS jur