Autor: Kuntner, Vera
1

Varaždin : Muzička škola Varaždin, 1972. -
78(091) FILIĆ gla
2

Varaždin : Skupština općine Varaždin, Odbor za proslavu 800-godišnjice Varaždina, 1982. -
886.2 IVANU mi