Autor: Orkestar londonske filharmonije-Ilana Vered