Autor: KUERSCHNER, Eduard
Zagreb : Izdanje Hrv.knji.drutva sv. Jeronima, 1925.. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 216)
621 KIRSC ele
2

Zagreb : Izdanje Hrv.knji.drutva sv. Jeronima, 1925.. -
(Jeronimska knjinica)
621 KIRSC ele