Livius Titus
Varadin : Nakl. i tiskom Stiflera, [s.a.]. -
(Zbirka prijevoda rimskih i grkih klasika u prozi ; knjiga 1)
937 LIVIJ pov
937 LIV P
Varadin : Nakl. i tiskom Stiflera, 1896. -
(Zbirka prijevoda rimskih i grkih klasika u prozi ; knjiga 2)
937 LIVIJ pov
937 LIV P
Varadin : Nakl. i tiskom Stiflera, [s.a.]. -
(Zbirka prijevoda rimskih i grkih klasika u prozi ; knjiga 21)
937 LIVIJ pov
937 LIV P
Varadin : Nakl. i tiskom Stiflera, [s.a.]. -
(Zbirka prijevoda rimskih i grkih klasika u prozi ; knjiga 22)
937 LIVIJ pov
937 LIV P