Vanino Miroslav
Sarajevo : Izd. ur. zbornika Vrela i prinosi, 1937. -
912 GLAVA zem
Zagreb : Tisak Nadbiskupske tiskare, 1917. -
92 VANIN nik
92 PLA V
4

Zagreb : Izdaje Hrv. knji. drutvo sv. Jeronima, 1929. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 305)
886.2 VANIN sun