Autor: SZABO, S
Napredno
2

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
OBZOR : spomen knjiga
Zagreb : Tisak i naklada tipografije D.D., 1936. -
949.75 OBZOR
5

SCIENTIA Podraviana
Koprivnica : Povijesno i geografsko drutvo, 1989 -.
908:94(05) SCIEN
Vol.1, br.1 (lipanj 1989)- .
Detaljno
Zagreb : JAZU, 1940. -
(Hrvatski kulturni spomenici ; 1)
908 SENJ
SVEUILINI raunski centar
Zagreb : Sveuilite u Zagrebu-Elektrotehniki fakultet, 1971. -
04 SVEU ra
SVEUILINI raunski centar
Zagreb : Sveuilite u Zagrebu - Elektrotehniki fakultet, 1970. -
04 SVEU pre
10

Zagreb : Tehnika kola Ruera Bokovia Zagreb, 1994. -
621.3 SZA i2
11

Zagreb : Izdanje knjiare Vasi, 1939. -
930.85 SZABO kro
Zagreb : Izdanje knjiare Vasi, 1939. -
930.85 SZABO kro
GK 930.85 SZA K
Zagreb : Zem. povjerenstvo za ouvanje umjetnikih i historikih spomenika u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, 1914. -
904 SZABO spo
904 SZA S
Zagreb : Hrvatsko knjievno drutvo Sv. Jeronima : Tiskara Narodne prosvjete, 1930. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 322)
7 SZABO umj
20

ZABAVNE melodije
Zagreb : Udruenje kompozitora Hrvatske, 1967. -
(Zabavne melodije ; Album 49)
78 ZABAV z49