Pojam: Medicinska biblioteka
1

Zagreb : Jugoslavenska medicinska naklada, 1979. -
(Biblioteka Udbenici / Jugoslavenska medicinska naklada)
61 BARAC osno
Karlovac : Naklada Lijenikog Vjesnika, 1927. -
(Medicinska biblioteka ; sv. 4-5)
61 EPUL plu
Karlovac : Naklada Lijenikog Vjesnika, 1928. -
(Medicinska biblioteka ; sv. 11-12)
61 EPUL kos
Karlovac : Lijeniki vjesnik, 1932. -
(Medicinska biblioteka ; sv. 33-34)
61 DELI sad
Karlovac : Lijeniki Vjesnik, 1929. -
(Medicinska biblioteka ; sv. 18)
61 DEUTS lij
6

Zagreb : C.T. - Poslovne informacije, 2011. -
(Medixova medicinska biblioteka)
615.03-053.9(075.8) DURAK far
7

Zagreb : Naprijed, 1990. -
(Medicinska biblioteka)(Udbenici Sveuilita u Zagrebu=Manualia universitatis studiorum Zagrabiensi
616 DURAK med
8

Zagreb : Medicinska naklada, 2014. -
(Biblioteka Sveuilini udbenici / Medicinska naklada)
616 GALE bol
Karlovac, 1932. -
(Medicinska biblioteka ; sv. 31-32)
61 GROSS bub
10

Zagreb : Medicinska naklada, 2010. (Zagreb : Recom). -
(Biblioteka Sveuilini udbenici / Medicinska naklada)
616.8 JUKI bol
Zagreb : Naklada Lijenikog vjesnika, 1936. -
(Medicinska biblioteka ; sv. 55-57)
616 KUAN ran
12

Zagreb : Medicinska naklada, 2011. (akovec : Zrinski). -
(Biblioteka Sveuilini udbenici / Medicinska naklada)
616-083 METR hit
13

MKB-10
Zagreb : Medicinska naklada, 1994. -
(Biblioteka Udbenici i prirunici / Medicinska naklada, Zagreb)
616 MKB10
14

Zagreb : Naklada Ljevak, 2005. -
(Medicinska biblioteka)(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrebien
616 RAKEL osn
15

Zagreb, Medicinska naklada, 2006. (akovec : Zrinski). -
(Biblioteka Prirunici / Medicinska naklada, Zagreb)
614.88(035) SEKEL prv
WESELKO, Otmar
Karlovac : Lijeniki vjesnik, 1927. -
(Medicinska biblioteka ; sv. 3)
61 WESEL mal