Pojam: BIBLIOGRAFIJA
Zagreb : Hrvatsko naravoslovno drutvo, 1889. -
01 BRUSI bib
DJELOVANJE Zavoda
Varadin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad, 2011. (Zagreb : Intergrafika). -
01 DJELO dje
Pazin ; Rijeka : Historijski arhiv Pazin : Historijski arhiv Rijeka, 1989. -
930.25(093) VJESNIK ri30
Zagreb : Tiskom i nakladom Antuna Jakia, 1863. -
(Bibliografia Jugoslavenska ; knj. 1)
01 KUKULJ bib
Zagreb : Brzotisak Dragutina Albrechta, 1860. -
(Bibliografia Jugoslavenska ; knj. 1)
01 KUKULJ bib1
7

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
Varadin : Djelatnost za znanstvenoistraivaki rad Ope bolnice Varadin, [2004]. -
01:61(01) LONAR bib2004
10

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
RADOVI Zavoda za znastveni rad Varadin
Zagreb; ; Varadin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varadinu, 2009. -
(Radovi Zavoda za znanstveni rad Varadin ; 20)
08 RAD.ZZ.V(20)
12

Zagreb - Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraivaki i umjetniki rad u Bjelovaru, 2016. -
(Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraivaki i umjetniki rad u Bjelovaru ; knj. 6)
655.(091) RENI pre