Pojam: BLAU, HINKO
VILA-hrvatsko pjevako drutvo
Varadin : Tiskara Stjep. pl. Platzera, 1903. -
061 VILA izv
HRVATSKO dramatsko drutvo u Varadinu
Varadin : Tis. Platzerova, 1898. -
061 HRVAT prad