Pojam: BOTANIKA
1

BIOLOŠKI atlas
Beograd : [s.n.], 1968. -
58 BIOLAT
BLUMEN vom Heiligen Lande
[s.l.], [s.a]. -
58 BLUMEN vom
Zagreb : Knjižara Dioničke tiskare, 1890. -
63 ETTING šum
Zagreb : Matica hrvatska, 1896. -
(Poučna knjižnica Matice hrvatske ; knj. 21)
58 GJURA izb
7

Zagreb : Matica hrvatska, 1896. -
(Poučna knjižnica ˝Matice Hrvatske˝ ; knjiga XXI)
58 GJURA izb
8

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1884. -
581 HIRC, flo
16

Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1889. -
(Poučna knjižnica Matice hrvatske ; knj. 14)
58 KIŠPA IZ
Zagreb : Tis. kr. zemaljske tiskare, 1913. -
58 KOŠĆE flo
22

Leipzig : J. J. Weber, 1922. -
(Webers Illustrierte Gartenbibliothek ; Bd. 1)
58 LANGE gar
Zagreb : Tisak C. Albrechta (Jos. Wittasek), 1900. -
632 LANGH pri
Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima ; 1937. -
Pučka knjižnica izdavana društvom svetojeronimskim ; 503
58 MOHAČ uzg
25

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima ; 1937. -
Pučka knjižnica izdavana društvom svetojeronimskim ; 503
58 MOHAČ uzg
27

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
Zagreb : Štamparija Dragutina Albrechta, 1872. -
582 SCHLO kać